info@akatur.com.tr
0(312) 438 53 83

HAC&UMRE

HAC NEDİR ?

 

Hac sözlükte "kastetmek, yönelmek" anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh terimi olarak ise hac, "Mekke şehrindeki Kâbe'yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menâsiki yerine getirmek" demektir. Bunların hepsine birden hac törenleri anlamında "menâsikü'l-hac" denir.

İslâmiyet'in beş esasından biri olan hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet'te bildirilmiş ve bu hüküm konusunda müslümanların görüş birliği (icmâ) gerçekleşmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Yoluna gücü yetenlerin evi (Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır" (Âl-i İmrân 3/97) buyrulmuştur. Peygamberimiz de haccı Müslümanlığın beş esasından birisi olarak saymış, haccın önemini ve yararlarını belirtmiş, bu törenlerin nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir.

UMRE NEDİR ?

 

Umre, kulluğun tadına varmaktır. Umre, dünyada ahrete yolculuğa başlamadan bir hazırlıktır cennete. Bütün dostlara veda edilir, helallik istenilir. Misali kefen olan, ihram giyinilir. Ölmeden önce ölmektir onun adı. Saç taranmaz, kıl koparılmaz, koku sürülmez, hiçbir canlıya zarar verilmez. Aslında Umre, Allah’tan gayri her şeyi, elinin tersiyle itmektir. Mal mülk ve haram sevgilerinden sıyrılıp, gerçek bir kul olmanın talimidir,  Umre, Hacer olmaktır çölün ortasında, susuz kalıp Merve ile sefa arasında koşturan. İbrahim olmaktır. Hacer’ini yapayalnız çölün ortasında Allah için bırakan. Hacer olmaktır. Sırf Allah emrettiği için o sıcak ve susuzluğa çölde katlanan, İsmail kadar saf, bebek kadar masum olmaktır. Zemzemi onun ayak topuklarından çıkarana teslim olmaktır. Umre bir dokunuştur beytullaha, bir kucaklaşmadır kabeyle, bir öpüştür Hacerul Esveti. Selam durmaktır Makam-ı İbrahimde. İşte bu manevi atmosfer ve şuurla bu lezzete hep beraber erişelim inşaallah.

Umre, ziyaret biçimi olarak hacca benzer. Fakat hac gibi Zilhicce ayında olması gerekli değildir. Yani hac zamanı haricinde yapılan ziyarete umre denir. Kurban Bayramı günleri dışında her zaman yapılabilir. Umre kelimesi Kuran’ı Kerim ve Hadis’i Şeriflerde  geçer. Kuran’ı Kerimde : "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın." şeklindeyken Hadis’i Şeriflerde: "Umre, daha sonraki Umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefarettir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir." buyurulmaktadır.